NOVINKA: WOOL PEAK Běžecké tenisky

0

Váš košík je prázdny.

Choose your country
Europe
 • Belgium https://fr.giesswein.com Choose your language
 • Bulgaria https://en.giesswein.com Choose your language
 • Croatia https://en.giesswein.com Choose your language
 • Czech Republic https://cz.giesswein.com Choose your language
 • Denmark https://dk.giesswein.com Choose your language
 • Germany https://www.giesswein.com Choose your language
 • Estonia https://en.giesswein.com Choose your language
 • France https://fr.giesswein.com Choose your language
 • United Kingdom https://uk.giesswein.com Choose your language
 • Greece https://en.giesswein.com Choose your language
 • Ireland https://en.giesswein.com Choose your language
 • Israel https://us.giesswein.com Choose your language
 • Italy https://it.giesswein.com Choose your language
 • Latvia https://en.giesswein.com Choose your language
 • Liechtenstein https://www.giesswein.com Choose your language
 • Lithuania https://en.giesswein.com Choose your language
 • Luxembourg https://www.giesswein.com Choose your language
 • Hungary https://hu.giesswein.com Choose your language
 • Malta https://en.giesswein.com Choose your language
 • Monaco https://fr.giesswein.com Choose your language
 • Netherlands https://nl.giesswein.com Choose your language
 • Austria https://www.giesswein.com Choose your language
 • Poland https://pl.giesswein.com Choose your language
 • Portugal https://en.giesswein.com Choose your language
 • Finland https://fi.giesswein.com Choose your language
 • Sweden https://se.giesswein.com Choose your language
 • Switzerland https://www.giesswein.com Choose your language
 • Slovakia https://sk.giesswein.com Choose your language
 • Slovenia https://en.giesswein.com Choose your language
 • Spain https://es.giesswein.com Choose your language
 • European Union https://en.giesswein.com Choose your language
Oceania
 • New Zealand https://us.giesswein.com Choose your language
 • Australia https://us.giesswein.com Choose your language
North America
 • United States https://us.giesswein.com Choose your language
 • Mexico https://us.giesswein.com Choose your language
Asia
 • Japan https://us.giesswein.com Choose your language
 • Korea, Republic of https://us.giesswein.com Choose your language
Africa
 • South Africa https://us.giesswein.com Choose your language

Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky pro spotřebitele | Podmínky pro maloobchodníky


Všeobecné podmínky (B2C)

Giesswein Walkwaren AG 
Niederfeldweg 5
A-6230 Brixlegg

KONTAKT: info@giesswein.com

A. Oblast dohody:

Platí ceny platné k datu objednávky.

B. Uzavření smlouvy:

PRODEJ NA SCHVÁLENÍ

U společnosti Giesswein můžete nakupovat na základě schválení, tj. Můžete vrátit dodané zboží do 14 dnů bez udání důvodu. K dodržení termínu bude stačit odeslání včas. Kupní smlouva nabývá účinnosti dnem převzetí zboží vaším souhlasem, nejpozději však po uplynutí 14denní lhůty pro vrácení zboží. Ticho se považuje za přijetí.

C. Dodání:

Zásilku obecně připravíme do 3 pracovních dnů k odeslání. V případě zpoždění dodávky s výjimkou prodejního zboží budete okamžitě upozorněni: bude k dispozici do vyprodání zásob.

Většinu našich dodávek zasílá společnost DHL rychle a spolehlivě.

Pokud vámi objednané zboží nelze odeslat, vyhrazujeme si právo poskytnout vám ekvivalentní produkt. Je samozřejmě na vás, abyste tuto nabídku přijali. Pokud nechcete tuto nabídku přijmout, žádáme vás, abyste nám zboží do 14 dnů vrátili. V takovém případě ponese náklady na vrácení společnost Giesswein.

D. Náklady na dopravu:

U balení a přepravy bude část nákladů účtována. V naší přepravní sekci si prosím přečtěte náklady na dopravu pro vaši zemi.


ZEMĚ
EVROPSKÁ UNIE
0 € (doprava zdarma)
Švýcarsko / Lichtenštejnsko 9,90 €
na recepci mohou být účtovány další daně a poplatky

 

E. Vrací:

K vrácení zboží použijte prosím adresní štítky Giesswein a formulář pro vrácení zboží. Neposílejte prosím žádné balíkové zásilky do Giessweinu (výjimka: článek C, druhý odstavec).

Právo na odstoupení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po 14 dnech ode dne, kdy fyzickou držbu zboží získáte vy nebo vámi určená třetí strana než dopravce, kterou jste uvedli.
Chcete-li uplatnit právo na odstoupení, musíte nás informovat (Giesswein Walkwaren AG, Niederfeldweg 5, 6230 Brixlegg, Österreich; e-mail: shop@giesswein.com; Fax: 0043 5337 67767-999, Tel: ++ 43 / (0 ) 5337/61350) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. Dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.
Ke splnění termínu pro odstoupení od smlouvy postačuje zaslat sdělení týkající se vašeho uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Účinky odstoupení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které od vás přijmete, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného druhu doručení než nejlevnějšího typu nabízeného standardního doručení námi), bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Toto vrácení provedeme stejnými platebními prostředky, jaké jste použili pro původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v důsledku takové úhrady nevzniknou žádné poplatky. Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz o zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.
Zboží zašlete zpět nebo nám ho předáte
Giesswein Walkwaren AG,
Niederfeldweg 5,
6230 Brixlegg, Rakousko
bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte své odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Náklady na vrácení zboží poneseme, pokud použijete dodané doklady o vrácení. Odpovídáte pouze za jakoukoli sníženou hodnotu zboží vyplývající z manipulace, která je jiná než to, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte a vraťte tento formulář, pouze pokud si přejete odstoupit od smlouvy)
Giesswein Walkwaren AG, Niederfeldweg 5, 6230 Brixlegg, Österreich; e-mail: shop@giesswein.com; Fax: 0043 5337 67767-999:
Já / my (*) tímto oznamujeme, že já / my (*) odstupujeme od své / naší (*) smlouvy o prodeji následujícího zboží (*) / o poskytování následující služby (*), objednáno dne (* ) / přijato dne (*), ____________________
Jméno spotřebitele (spotřebitelů), ____________________
Adresa spotřebitele (spotřebitelů), ____________________
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář zaslán na papíře), ____________________
(*) Nehodící se škrtněte.

F. Platební podmínky:

Platí ceny platné v den objednání. Všechny ceny jsou včetně zákonné DPH:

Kreditní kartou: Master Card, Visa, American Express, Diners Club

G. Požadavek na informace:

Při registraci vašich údajů se budeme muset spolehnout na vaše pravdivé informace. Prosím, neprodleně nás informujte o jakýchkoli změnách vašich údajů, zejména jména, poštovní adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla nebo bankovního spojení. Ujistěte se, že vás lze kontaktovat na vámi uvedenou e-mailovou adresu a příjem e-mailů není blokován ukončením nebo přetečením poštovního účtu.
Pokud zadáte nesprávné údaje, Giesswein je oprávněn odstoupit od smlouvy a účtovat manipulační poplatek. Dopis o odstoupení musí mít písemnou formu. Za písemnou formu se považuje fax a e-mail.

H. Právní aspekty:

Vlastnické právo ke zboží zůstává společnosti Giesswein, dokud nebude provedena úplná platba.
Pokud konečný spotřebitel nemá bydliště v Evropské unii, je jurisdikcí místo podnikání Giesswein. U transakcí s konečnými spotřebiteli v Evropské unii může být použitelné právo upravující bydliště konečného spotřebitele, pokud se jedná o závazná ustanovení o právech spotřebitele.

ONLINE ŘEŠENÍ SPORŮ od Evropské komise: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

I. Záruka:

Platí zákonné podmínky záruky.
V záručních případech kontaktujte:
Kontakt: info@giesswein.com

Vady nebo poškození způsobené běžným opotřebením, nesprávným používáním a nedostatečnou nebo nesprávnou údržbou jsou ze záruky vyloučeny.

J. Zabezpečení dat:

Osobní údaje, jako například křestní jméno, příjmení, adresa, PSČ, místo nebo město, telefonní číslo, e-mailová adresa a datum narození, budou získány při přijímání vašich objednávek, abychom mohli tyto objednávky zpracovat a vyřídit odeslání objednaného zboží.

Pokud jde o objednávky prostřednictvím online obchodu Giesswein, budeme chránit vaše data pomocí bezpečného připojení SSL. Osobní údaje budeme zpracovávat a používat je pro zpracování objednávek, pro řízení vztahů se zákazníky a pro naši reklamu.

Tým giesswein bude rád = kdykoli vám pomůže s dotazy ohledně našich produktů.
Doufáme, že se vám naše produkty budou líbit.


Všeobecné podmínky (B2B)

Podmínky prodeje

GIESSWEIN - Podmínky prodeje
Giesswein Walkwaren AG, Niederfeldweg 5-7, 6230 Brixlegg

Podmínky prodeje GIESSWEIN (dále jen „podmínky prodeje“) se vztahují na obchodní transakce mezi společností GIESSWEIN Walkwaren AG (dále jen „GIESSWEIN“, „my“ nebo „nás“) a společnostmi, právnickými osobami podle veřejného práva a veřejný zákonný majetek fondu pro všechny objednávky, které jsou u nás zadány jako nedílná součást smlouvy.
1. Obecně
1.1 Podmínky prodeje, dodání a platby kupujícího jsou pro nás nezávazné, a to i v případě, že nebudeme výslovně vznášet námitky, pokud nebyly dohodnuty odchylky pro konkrétní obchodní vztahy. Naše prodejní podmínky budou považovány za dohodnuté oběma stranami, jakmile u nás bude provedena objednávka zboží ústně nebo písemně, aniž by bylo nutné samostatné prohlášení kupujícího, například podpisem potvrzení objednávky nebo dodacího listu.
1.2 Podmínky prodeje GIESSWEIN budou kupujícímu oznámeny prostřednictvím objednávkového formuláře (v případě mobilního a manuálního přijetí objednávky) a také „klikáním“ na objednávky přes internet. Přijetí dodávky kupujícím se považuje za opětovné potvrzení závazného účinku těchto prodejních podmínek, které již nabyly účinnosti při zadávání objednávky.
1.3 Nabídky v našich katalozích, cenících nebo nabízené našimi obchodními zástupci podléhají potvrzení a v každém případě jsou nezávazné. Cena uvedená v každém konkrétním potvrzení objednávky se vztahuje pouze na takovou konkrétní objednávku určenou množstvím a dodací lhůtou a ve vztahu k takovému konkrétnímu kupujícímu.
1.4 Další prodej produktů GIESSWEIN zprostředkujícím agentům podléhá výslovnému písemnému souhlasu společnosti Giesswein.
1.5 Obrazový materiál poskytovaný společností GIESSWEIN lze použít pouze pro vlastní marketingové aktivity smluvního partnera nebo pro vlastní webový obchod smluvního partnera. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti GIESSWEIN jej nelze předat třetím stranám nebo online platformám. GIESWEIN bude obrazový materiál pravidelně aktualizovat a podle toho jej bude smluvní partner rovněž aktualizovat.
1.6 Aby byla ústní ujednání uzavřená před uzavřením smlouvy nebo po jejím uzavření účinná, vyžaduje náš písemný a výslovný souhlas.
1.7 Tyto podmínky platí také pro všechny budoucí dodávky objednateli.
2. Dodání, fakturace, platba
2.1 GIESSWEIN je oprávněn bez uvedení důvodu provést částečné zásilky a nemůže nést odpovědnost za nevýhody způsobené kupujícímu v důsledku takového dodání, pokud dílčí zásilky přicházejí v nejrůznějších předmětech a v případě sbírek jsou připraveny k prodeji a dorazit včas.
2.2 Náklady na dopravu:
Předobjednávky pantoflí, oděvů a domácí kolekce:
Pokud je hodnota předobjednávky vyšší než 700,00 EUR (1 000 CHF / 700 GBP), je dodávka doručena zdarma. Pokud je hodnota předobjednávky nižší než 700,00 EUR (1 000 CHF / 700 GBP), budou fakturovány náklady na dopravu ve výši 19,00 EUR (25 CHF / 35 GBP); v Rakousku, Německu, Francii, Itálii, Belgii a Nizozemsku je fakturováno 9,90 EUR. Poštovní poplatky mimo Evropský hospodářský prostor podléhají odpovídajícím ujednáním.
Poštovní objednávky na pantofle, oděvy a domácí kolekce:
U objednávek po nákupu do 200 EUR (400 CHF / 200 GBP) jsou fakturovány poštovní poplatky ve výši 6,90 EUR (25 CHF / 6,90 GBP). U objednávek po nákupu od 200 EUR (400 CHF / 200 GBP) jsou fakturovány poštovní poplatky ve výši 5,90 EUR (25 CHF / 5,90 GBP). Poštovní poplatky mimo Evropský hospodářský prostor podléhají odpovídajícím ujednáním.
2.3 Storno poplatek domácí obuv, oblečení a domácí kolekce:
Giesswein je oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 30% z objemu objednávek. Pokud bude objednávka zrušena v den jejího zadání, neplatí se žádný storno poplatek.
2.4 Speciální služby: Jakékoli speciální služby požadované zákazníkem jsou fakturovány společností Giesswein proti zaplacení paušální částky za pár nebo položku. Fakturace vychází ze skutečných výdajů a pohybuje se mezi 0,50 EUR a 2,00 EUR za pár nebo položku. Speciální služby zahrnují, ale nejsou omezeny na požadavky zákazníka na balení, další označení atd.).
2.5 Bankovní spojení a platební podmínky konkrétní smlouvy jsou uvedeny na formuláři potvrzení objednávky a na faktuře.
2.6 Pokud není uzavřena zvláštní dohoda, rozumí se tím ceny DAP Incoterms.
2.7 Vyhrazujeme si právo adekvátně změnit naše ceny v případě snížení nebo zvýšení nákladů po uzavření smlouvy, zejména v důsledku změny mzdových nákladů, např. na základě kolektivních smluv nebo změněných nákladů na materiál. Příslušný doklad bude objednateli předložen na vyžádání.
2.8 V případě vyšší moci, kolektivních akcí a jiných odstávek bez naší viny s trváním nebo očekávanou dobou delší než jeden týden se dodací a / nebo akceptační lhůta prodlouží offhand na dobu zadržení, nejdéle , avšak po dobu 5 týdnů plus termín pro další doručení. Prodloužení bude účinné, pouze pokud bude druhé straně neprodleně oznámen důvod pozastavení, jakmile lze předpokládat, že výše uvedená lhůta nebude dodržena.
2.9 Na požádání a na náklady objednatele budou naše dodávky pojištěny proti obvyklým přepravním rizikům.
2.10 V případě, že se zásilka nebo doručení zpoždí na žádost kupujícího o více než jeden měsíc od oznámení, že položky jsou připraveny k odeslání, mohou být objednateli účtovány poplatky za skladování za každý započatý měsíc ve výši 0,5% z ceny dodávaných položek s maximálně však 5% z ceny dodávaných položek. Giesswein může předložit důkaz o jakékoli vyšší moci. Další nároky založené na opožděném přijetí zůstanou nedotčeny.
2.11 Není-li písemně dohodnuto jinak, bude platba za dodávky oděvů a domácích bot provedena do 10 dnů od data faktury se slevou ve výši tří procent (3%). Kupující je alternativně oprávněn zaplatit kupní cenu do 30 dnů bez ohledu na dodávky oděvů a domácích bot. Ve výjimečných případech může být platební lhůta prodloužena z 30 dnů na 60 dnů. Dodavatel neposkytuje žádnou hodnotu. Dodavatel může dodávku také podmínit platbou krok za krokem (například na dobírku nebo v bankovních debetních postupech) nebo platbou předem. V případě platby inkasem bude poskytnuta 4% sleva.
2.12 Termín platby pro Itálii: RIBA 60 dní na konci měsíce, platba do 10 dnů 3% a 60 dní netto.
2.13 Termín platby pro Španělsko: 1 Ricibo 60 dní, 15 dní 3%, 60 dní netto.
2.14 Francie: Traite 60 dní netto, šek 10 dní 3%, 60 dní netto.
2.15 Pokud dojde k překročení termínu platby, jsme oprávněni účtovat úroky z prodlení ve výši 10% nad základní úrokovou sazbu Rakouské národní banky. To nevylučuje uplatnění dalších škod.
2.16 V případě významného zhoršení způsobu platby kupujícího nebo pokud dojde k významnému překročení platebních podmínek poskytnutých pro dřívější dodávky, je společnost GIESSWEIN oprávněna podle svého uvážení dodat zboží pouze na základě předběžného plnění kupujícího nebo na základě přiměřené záruky. Kromě toho budeme oprávněni v případě prodlení objednatele s platbou požadovat okamžitou platbu všech zbývajících peněz splatných z obchodních transakcí s tímto kupujícím. Toto právo nebude vyloučeno poskytnutím oddlužení nebo přijetím směnek nebo šeků.
2.17 Objednatel nebude mít právo zadržet platby nebo je započíst proti protinávrhu, pokud jeho protinávrhy nebudou prokázány jako nesporné nebo právně platné.
2.18 Dodávka bude provedena DAP v souladu s Incoterms 2000.
3. Záruka
3.1 Započtení s protipohledávkami proti kupní ceně je vyloučeno.
3.2 V případě vad, za které přebíráme právní odpovědnost, jsme oprávněni podle našeho svobodného a výhradního výběru buď opravit zboží, nebo vyměnit věci. Oznámení o vadě budou pro GIESSWEIN nevýznamná, pokud kupující nebo jakákoli třetí strana provede jakékoli opravy nebo jiná ujednání týkající se dodaných položek samotnými a
bez našeho předchozího výslovného a písemného souhlasu. Kupující nemůže uplatnit žádný nárok na převod.
GIESSWEIN - Podmínky prodeje
Giesswein Walkwaren AG, Niederfeldweg 5-7, 6230 Brixlegg

3.3 Námi dodané zboží nesmí být vráceno v případě reklamace nebo odmítnutí přijetí bez předchozího výslovného povolení. V případě jakéhokoli neoprávněného vrácení zboží nebo odmítnutí převzetí bez našeho souhlasu bude kupující - bez ohledu na skutečný důvod vrácení nebo odmítnutí převzetí - nést veškeré náklady, které mu vzniknou, zejména náklady na dopravu a nést riziko zpětné přepravy.
3.4 Smluvní partner je povinen neprodleně zkontrolovat zboží převzaté při převzetí s ohledem na vady nebo nedostatkové množství a případné vady nebo nedostatkové množství neprodleně oznámit, nejpozději však do 12 dnů od obdržení zboží a / nebo poskytnutí služby v písemné formě, v opačném případě bude reklamace odstraněna. Oznámení o vadě v žádném případě neospravedlňují částečné nebo úplné zadržení fakturovaných částek.
3.5 Lhůta nezačne běžet znovu po opravě vad opravou.
4. Odpovědnost za výrobek
4.1 Smluvní partner se výslovně zříká uplatnění nároků na náhradu materiálních škod podle rakouského zákona o odpovědnosti za výrobek (Produkthaftungsgesetz) v důsledku porušení oficiálních bezpečnostních předpisů nebo v důsledku zahraničních předpisů o odpovědnosti za výrobek utrpěných v rámci jeho podnikání . Pokud smluvní partner prodává zboží podle této smlouvy jiným podnikatelům, je povinen uvalit výše uvedené vzdání se práva na své smluvní obchodní partnery a případné další další partnery. Pokud takové vzdání se nepředá, smluvní partner se zaváže odškodnit a zajistit, aby společnost GIESSWEIN byla neškodná, a ponese veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odpovědností. Pokud je smluvní partner odpovědný za svoji část v rámci PHG, vzdá se jakékoli možnosti postihu vůči společnosti GIESSWEIN.
4.2 Jakýkoli postih smluvních partnerů proti společnosti GIESSWEIN podle článku 933b ABGB (rakouský občanský zákoník) je výslovně vyloučen.
5. Nároky na náhradu škody
5.1 Pokud není v těchto dodacích podmínkách stanoveno jinak, budeme odpovědni za škody a náhradu neúspěšných výdajů (dále jen „škody“) při porušení smluvních nebo mimosmluvních závazků pouze v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého chování našich zákonných zástupců nebo zástupců, za způsobení zranění na životě, těle nebo zdraví, za přijetí záruky nebo rizika pořízení, porušení základních smluvních povinností, v souvislosti s povinnou odpovědností podle zákona o odpovědnosti za výrobek nebo jakéhokoli jiného povinná odpovědnost. Odpovědnost za ušlý zisk bude ve všech případech zcela vyloučena.
5.2 Škody způsobené porušením základních smluvních povinností však budou omezeny na škody, které jsou podle standardních ustanovení smlouvy předvídatelné pro GIESSWEIN, s výjimkou úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání našich právních zástupců nebo zástupců nebo v případě převzetí odpovědnosti za újmu na život, tělo nebo zdraví nebo převzetí záruky nebo rizika nákupu.
6. Výhrada vlastnictví
6.1 Veškeré dodané zboží si ponecháme nárok až do úplného zaplacení sjednané kupní ceny. Jakékoli zástavy, postoupení jako zajištění nebo jiná hypotéka na takové zboží budou vyloučeny bez našeho předchozího výslovného a písemného souhlasu. V případě přílohy nebo jiného přístupu třetích stran ke zboží, na které se vztahuje naše výhrada vlastnictví, nás kupující neprodleně písemně informuje. Kupující ponese veškeré náklady vzniklé odebráním přístupu třetích osob k našemu retenčnímu titulu a obnovení položky. Budeme oprávněni požadovat vrácení zboží dodaného s výhradou výhrady vlastnictví, přičemž budeme současně dodržovat kupní smlouvu, na níž je tato výhrada vlastnictví založena, i když je kupující v prodlení se zaplacením pohledávek týkajících se jiného než tohoto zboží.
6.2 Veškeré dodané zboží si ponecháme vlastnické právo, dokud nebudou plně uspokojeny všechny vzniklé nároky a nároky, které stále vyplývají z obchodního vztahu.
6.3 V případě opožděné platby nebo jakéhokoli jiného porušení základních smluvních povinností objednatele jsme oprávněni fakturovat celý splatný zůstatek.
7. Závěrečná klauzule
7.1 Vzorky pro vizuální kontrolu a vzorkované nabídky budou fakturovány, pokud nebudou vráceny do jednoho měsíce, pokud nebude uzavřena odchylná dohoda pro konkrétní obchodní vztahy. Určitě objednané vzorky nebudou odebrány zpět.
7.2 Brixlegg je místem představení. Veškeré spory vyplývající z našich zásilek a souvisejících smluv nebo související s nimi podléhají výlučné jurisdikci příslušného soudu ve Vídni.
7.3 Pokud bude shledáno nebo stane se nevymahatelné kterékoli z ustanovení těchto prodejních podmínek nebo jiných dodatečně uzavřených dohod, neslouží to ke zneplatnění platnosti zbývajících ustanovení těchto podmínek. Smluvní partneři jsou povinni nahradit neplatné ustanovení takovým platným ustanovením, které se nejvíce blíží obchodnímu účelu nahrazeného ustanovení.
7.4 Všechny právní vztahy mezi námi a objednatelem se řídí výhradně rakouským právem, použitelnost kolizních norem a Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) budou vyloučeny.